Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
3666/QĐ-UBND 13/10/2021 Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của khối thi đua trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
36/2021/QĐ-UBND 02/07/2021 Quyết định ban hành Quy định phong trào thi đua “Toàn dân tham gia xây dựng và củng cố quốc phòng, an ninh vững chắc” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025 Tải về
35/2021/QĐ-UBND 01/07/2021 Quyết định ban hành quy định phong trào thi đua "Thanh niên làn chủ đất nước" trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025 Tải về
32/2021/QĐ-UBND 28/06/2021 Quyết định Ban hành Quy định về phong trào thi đua “Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 – 2025 Tải về
33/2021/QĐ-UBND 28/06/2021 Quyết định ban hành Quy định phong trào thi đua “Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai” giai đoạn 2021-2025 Tải về
28/2021/QĐ-UBND 26/05/2021 Quyết định Ban hành Quy định phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 – 2025 Tải về
42/2019/QĐ-UBND 20/09/2019 Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều trong bản quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND Tải về
1420/QĐ-UBND 22/05/2019 Kiện toàn các Khối thi đua trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
1207/QĐ-UBND 03/05/2019 Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh Lào Cai Tải về
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH