Chương trình 08/CTr-UBND về việc thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 03/3/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025
Số ký hiệu văn bản 08/CTr-UBND
Ngày ban hành 18/03/2021
Ngày hiệu lực 18/03/2021
Trích yếu nội dung Chương trình 08/CTr-UBND về việc thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 03/3/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025
Hình thức văn bản Chương trình hành động
Lĩnh vực TĐKT
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm ctr-hanh-dong-08.ubnd-ngay-18.3.2021-cua-ubnd-tinh.pdf
Văn bản mới