Tổng số: 20
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
3666/QĐ-UBND 13/10/2021 Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của khối thi đua trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 170
Tải về 7
2020/TB-BTĐKT 26/07/2021 Thông báo 2020/TB-BTĐKT về việc nhận hiện vật khen thưởng cấp nhà nước tại Ban TĐKTTW trong thời gian thực hiện biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19
Lượt xem: 210
Tải về 4
36/2021/QĐ-UBND 02/07/2021 Quyết định ban hành Quy định phong trào thi đua “Toàn dân tham gia xây dựng và củng cố quốc phòng, an ninh vững chắc” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 250
Tải về 5
35/2021/QĐ-UBND 01/07/2021 Quyết định ban hành quy định phong trào thi đua "Thanh niên làn chủ đất nước" trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 148
Tải về 1
33/2021/QĐ-UBND 28/06/2021 Quyết định ban hành Quy định phong trào thi đua “Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai” giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 392
Tải về 3
32/2021/QĐ-UBND 28/06/2021 Quyết định Ban hành Quy định về phong trào thi đua “Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 – 2025
Lượt xem: 214
Tải về 2
28/2021/QĐ-UBND 26/05/2021 Quyết định Ban hành Quy định phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 – 2025
Lượt xem: 266
Tải về 4
1022/-UBND-NC 19/03/2021 Công văn 1022/UBND-NC về việc đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua gắn với các công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 243
Tải về 2
08/CTr-UBND 18/03/2021 Chương trình 08/CTr-UBND về việc thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 03/3/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025
Lượt xem: 235
Tải về 5
08/CT-TU 03/03/2021 Chỉ thị 08/CT-TU ngày 03/3/2021 của Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Lượt xem: 219
Tải về 6
12
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH