Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
3666/QĐ-UBND 13/10/2021 Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của khối thi đua trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 636
Tải về 127
36/2021/QĐ-UBND 02/07/2021 Quyết định ban hành Quy định phong trào thi đua “Toàn dân tham gia xây dựng và củng cố quốc phòng, an ninh vững chắc” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 414
Tải về 120
35/2021/QĐ-UBND 01/07/2021 Quyết định ban hành quy định phong trào thi đua "Thanh niên làn chủ đất nước" trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 294
Tải về 439
33/2021/QĐ-UBND 28/06/2021 Quyết định ban hành Quy định phong trào thi đua “Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai” giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 690
Tải về 20
32/2021/QĐ-UBND 28/06/2021 Quyết định Ban hành Quy định về phong trào thi đua “Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 – 2025
Lượt xem: 506
Tải về 17
28/2021/QĐ-UBND 26/05/2021 Quyết định Ban hành Quy định phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 – 2025
Lượt xem: 416
Tải về 18
42/2019/QĐ-UBND 20/09/2019 Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều trong bản quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND
Lượt xem: 499
Tải về 15
1420/QĐ-UBND 22/05/2019 Kiện toàn các Khối thi đua trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 723
Tải về 6
1207/QĐ-UBND 03/05/2019 Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 500
Tải về 12
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH