Địa chỉ liên hệ của Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh

A/ Địa chỉ cơ quan:

Đường Q7, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai.

Điện thoại: (02143) 847 184; email: btdkt-snv@laocai.gov.vn. 

B/ Tổ chức bộ máy:

I/ Lãnh đạo Ban:

1. Trưởng Ban: Ông Đỗ Thành Công 

Điện thoại cơ quan: 02143 847 181; di động: 0966 754 555. 

2. Phó trưởng Ban: Ông Lê Vân Long.

Điện thoại cơ quan: 02143 847 180; di động: 0327 646 677.

II/ Các phòng thuộc Ban:

1. Phòng Nghiệp vụ 1 (Điện thoại phòng 02143 846 691)

- Trưởng phòng: Bà Lê Thanh Vân (Di động 0911 164 788);

- Phó trưởng phòng: Ông  Lê Đăng Khoa (Di động 0962 618 115)

- Chuyên viên: Bà Phún Khánh Vi;

- Chuyên viên: Bà Nguyễn Thị Hải Yến;

- Chuyên viên: Bà Mạc Hiểu Linh. 

2. Phòng Nghiệp vụ 2 (Điện thoại phòng 02143 846 693)

- Trưởng Phòng: Ông Nguyễn Trí Toàn (Di động 0982 553 686)

- Kế toán: Bà Tạ Thị Tình;

- Chuyên viên: Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt;

 - Chuyên viên: Bà La Thị Thúy 

Chuyên viên kiêm Thủ quỹ: Bà Đào Thị Thu Lâm;

- Lái xe: 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập