Hướng dẫn một số nội dung công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và Đợt thi đua đặc biệt
Số ký hiệu văn bản 98/SNV-TĐKT
Ngày ban hành 29/01/2019
Ngày hiệu lực 29/01/2019
Trích yếu nội dung Hướng dẫn một số nội dung công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và Đợt thi đua đặc biệt
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực TĐKT
Người ký duyệt Lê Ánh Hằng
Tài liệu đính kèm 98-snv-tdkt.pdf
Văn bản mới