Kế hoạch số 364/KH-UBND ngày 02/12/2019 của UBND tỉnh về tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai lần thứ V
Số ký hiệu văn bản 364/KH-UBND
Ngày ban hành 02/12/2019
Ngày hiệu lực 02/12/2019
Trích yếu nội dung Kế hoạch số 364/KH-UBND ngày 02/12/2019 của UBND tỉnh về tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai lần thứ V
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực TĐKT
Người ký duyệt Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm 364-kh-ubnd-to-chuc-dai-hoi-thi-dua-yeu-nuoc-tinh-lao-cai-lan-thu-v.pdf
Văn bản mới