Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 1207/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/05/2019
Ngày hiệu lực 03/05/2019
Trích yếu nội dung Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực TĐKT
Người ký duyệt Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm 1207-qd-ubnd-quy-che-hoat-dong-cua-hoi-dong-tdkt-tinh.pdf
Văn bản mới