Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai lần thứ V năm 2020
Số ký hiệu văn bản 311/KH-UBND
Ngày ban hành 10/10/2019
Ngày hiệu lực 10/10/2019
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai lần thứ V năm 2020
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực TĐKT
Người ký duyệt Lê Ngọc Hưng
Tài liệu đính kèm 311 KH UB Tổ chức Đại hội Thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai lần thứ V năm 2020.pdf
Văn bản mới