Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều trong bản quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND
Số ký hiệu văn bản 42/2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/09/2019
Ngày hiệu lực 10/10/2019
Trích yếu nội dung Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều trong bản quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực TĐKT
Người ký duyệt Lê Ngọc Hưng
Tài liệu đính kèm 42. 2019 QĐ SỬA ĐỔI NỘI DUNG TĐKT THEO qđ 500001.pdf
Văn bản mới