Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong quy chế tổ chức và hoạt động khối thi đua trên địa bàn tỉnh Lào Cai, ban hành kèm theo Quyết định số 1127/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 1206/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/05/2019
Ngày hiệu lực 03/05/2019
Trích yếu nội dung Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong quy chế tổ chức và hoạt động khối thi đua trên địa bàn tỉnh Lào Cai, ban hành kèm theo Quyết định số 1127/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực TĐKT
Người ký duyệt Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm 1206 QĐ UBND sửa đổi bổ sung quy chế tổ chức hoạt động khối thi đua trên địa bàn tỉnh Lào Cai.pdf
Văn bản mới