Kế hoạch công tác của Hội đồng TĐKT tỉnh năm 2018
Số ký hiệu văn bản 08/KH-HĐTĐKT
Ngày ban hành 01/02/2018
Ngày hiệu lực 01/02/2018
Trích yếu nội dung Kế hoạch công tác của Hội đồng TĐKT tỉnh năm 2018
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực TĐKT
Người ký duyệt Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm 08 KH Hội động năm 20180001.pdf
Văn bản mới