Về việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án: Khai thác mở rộng và nâng công suất khu mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai (Điều chỉnh) - Đợt 21 (Hộ ông: Tẩn A Chung)
Số ký hiệu văn bản 673/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/05/2022
Ngày hiệu lực 09/05/2022
Trích yếu nội dung Về việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án: Khai thác mở rộng và nâng công suất khu mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai (Điều chỉnh) - Đợt 21 (Hộ ông: Tẩn A Chung)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Đất Đai
Người ký duyệt Phạm Năng Chung
Tài liệu đính kèm 674_tan_a_chung_signed202202160820220216105905101_signed.pdf
Văn bản mới