Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới và Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2030
Số ký hiệu văn bản 68/KH-UBND
Ngày ban hành 21/02/2022
Ngày hiệu lực 21/02/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới và Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2030
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kinh tế
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 68.kh-ubnd.pdf
Văn bản mới