Thông báo 2020/TB-BTĐKT về việc nhận hiện vật khen thưởng cấp nhà nước tại Ban TĐKTTW trong thời gian thực hiện biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 2020/TB-BTĐKT
Ngày ban hành 26/07/2021
Ngày hiệu lực 26/07/2021
Trích yếu nội dung Thông báo 2020/TB-BTĐKT về việc nhận hiện vật khen thưởng cấp nhà nước tại Ban TĐKTTW trong thời gian thực hiện biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực TĐKT
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 2020 TB Ban TĐKT Trung ương.pdf
Văn bản mới