Chỉ thị 08/CT-TU ngày 03/3/2021 của Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số ký hiệu văn bản 08/CT-TU
Ngày ban hành 03/03/2021
Ngày hiệu lực 03/03/2021
Trích yếu nội dung Chỉ thị 08/CT-TU ngày 03/3/2021 của Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực TĐKT
Người ký duyệt Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy
Tài liệu đính kèm CT_08_TU đảy mạnh PTTĐYN, 2020 - 2025.pdf
Văn bản mới