Chỉ thị số 50-CT/TU về việc đẩy mạnh phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”
Số ký hiệu văn bản 50-CT/TU
Ngày ban hành 05/08/2019
Ngày hiệu lực 05/08/2019
Trích yếu nội dung Chỉ thị số 50-CT/TU về việc đẩy mạnh phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực TĐKT
Người ký duyệt Nguyễn Văn Vịnh
Tài liệu đính kèm 50-ct-tu-chi-thi-ve-viec-day-manh-phong-trao-thi-dua-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-thi-dua-thuc-hien-van-hoa-cong-so.pdf
Văn bản mới