Hiệu quả từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Lào Cai

Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Lào Cai được thành lập và đi vào hoạt động năm 2020 với vốn điều lệ hiện nay là 20 tỷ đồng. Thông qua việc hỗ trợ vay vốn ưu đãi, kịp thời, Quỹ đã và đang giúp cho nhiều Hợp tác xã tăng cường nguồn lực tài chính đầu tư phương tiện máy móc, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Chương trình hành động số 164-CTr/TU ngày 17/10/2022 của Tỉnh ủy Lào Cai; xác định hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể (KTTT) và lấy Hợp tác xã (HTX) là nòng cốt, nhiệm vụ cần tập trung vào hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, chính sách đất đai, chính sách tài chính tín dụng, hỗ trợ vốn vay ưu đãi, hỗ trợ về khoa học - công nghệ, hỗ trợ tiếp thị và mở rộng thị trường…

Thời gian qua, Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Lào Cai luôn đồng hành, tiếp sức giúp đỡ các HTX tháo gỡ khó khăn về vốn thông qua hình thức cho vay vốn với lãi suất ưu đãi để mở rộng phát triển các HTX. Hiện nay toàn tỉnh Lào Cai có 380 HTX đang hoạt động, chủ yếu ở các lĩnh vực như nông lâm nghiệp thủy sản, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, vận tải thương mại và dịch vụ... Hoạt động của các HTX đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là trong khu vực nông thôn, đóng góp không nhỏ trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên trong bối cảnh chung của nền kinh tế, hoạt động của khu vực KTTT gặp không ít khó khăn, trong đó chủ yếu là thiếu vốn để mở rộng, phát triển sản xuất, đầu tư trang thiết bị, máy móc, vốn lưu động... Hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX đang được xem là kênh tín dụng quan trọng, giúp các HTX giải quyết khó khăn, tiếp cận nguồn vốn vay đầu tư, mở rộng sản xuất hiệu quả. Từ đó, tạo nguồn lực cho các HTX phát triển.

anh tin bai

Mô hình nuôi gà của HTX nông nghiệp Tiên Phong Lào Cai

Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Lào Cai được thành lập theo Quyết định số 1853/QĐ-UBND ngày 22/06/2020 của UBND tỉnh Lào Cai với tổng vốn điều lệ hiện nay là 20 tỷ đồng. Ông Trương Mạnh Hùng - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh kiêm Giám đốc quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Lào Cai cho biết Quỹ đã kiện toàn bộ máy; tư vấn, hướng dẫn các HTX có nhu cầu vay vốn xây dựng  phương án sản xuất kinh doanh có khả thi, hoàn thiện các mục hồ sơ cần thiết.

Sau gần một năm đi vào hoạt động kể từ khi được cấp vốn điều lệ, Quỹ đã giải ngân được 19,9/20 tỷ đồng cho 20 lượt HTX trên địa bàn toàn tỉnh vay vốn, đạt 99,5% kế hoạch. Nguồn vốn này tập trung chủ yếu để phát triển các ngành nghề như: Trồng trọt; sản xuất kinh doanh hoa, bưởi; chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản; công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; thương mại – dịch vụ; Trong đó, tổng nguồn vốn cho vay đối với khu vực nông nghiệp, nông thôn chiếm 56%. Nhìn chung, các đơn vị đều sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi đúng mục đích, góp phần cải thiện đáng kể hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh.... Một số HTX có doanh thu tăng cao điển hình như: HTX Tả Phìn Xanh, HTX rau quả Thắng Lợi, HTX Thanh long ruột đỏ Yên Kiện; HTX Tâm Hợi về lĩnh vực sản xuất chế biến quế; mô hình trồng và sản xuất kinh doanh bưởi của HTX nông lâm nghiệp và dịch vụ Bưởi Đường; mô hình chăn nuôi gà của HTX nông nghiệp Tiên Phong Lào Cai...

anh tin bai

Mô hình trồng bưởi đường của HTX nông lâm nghiệp và dịch vụ Bưởi Đường

Để đảm bảo các HTX sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả, Quỹ đã thường xuyên tổ chức kiểm tra tình hình sử dụng vốn ở các HTX được vay. Qua kiểm tra việc sử dụng vốn vay sau giải ngân cho thấy, các đơn vị đều sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, thực hiện nghĩa vụ trả gốc, lãi đúng quy định góp phần cải thiện đáng kể hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bà Lê Thị Thanh Loan - Chủ tịch HĐQT- Giám đốc HTX Tả Phìn Xanh cho biết: Nhờ số vốn vay 2 tỷ đồng của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Lào Cai, HTX đã xây dựng được thêm 2 khu nhà nghỉ dưỡng cho du khách, đáp ứng được nhu cầu ngày một tăng cao của khách du lịch, từ đó góp phần quảng bá giới thiệu dịch vụ du lịch cộng đồng. Điều này góp phần gia tăng nguồn lực sản xuất của HTX, tăng doanh thu, thành viên và người lao động có thu nhập ổn định.

anh tin bai

Khu nhà nghỉ homestay của HTX Tả Phìn Xanh

Nguồn vốn vay ưu đãi của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX đã mang lại hiệu quả rõ rệt cả về mặt kinh tế và xã hội, giúp cho các HTX trên địa bàn tỉnh mở rộng sản xuất kinh doanh, đổi mới công nghệ, tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy hiệu quả và vai trò trợ giúp các HTX, Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu chuyển đổi mô hình hoạt động theo Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ  để Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX thực sự là kênh tín dụng hiệu quả, góp phần hiện thực hóa các chủ trương, chính sách hỗ trợ tín dụng của Đảng và Nhà nước đối với khu vực KTTT./.

                                                                                                                                Nguyễn Xuân Tùng, Liên minh HTX tỉnh Lào Cai 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập