Xin ý kiến Nhân dân về việc đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước trong phong trào thi đua thường xuyên năm 2023

Căn cứ Khoản 2, Điều 46, Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tiến hành lấy ý kiến Nhân dân đối với tập thể, cá nhân xét, tặng khen thưởng cấp Nhà nước trong phong trào thi đua thường xuyên năm 2023.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lào Cai (địa chỉ: đường Q7, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai) trước ngày 23/04/2024.

Tải về

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập