Triển khai kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) tỉnh Lào Cai; Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

20240307113912__MG_0265.JPG
Quang cảnh hội nghị.

Năm 2023, mặc dù là năm thứ 2 chính thức được giao vốn triển khai thực hiện các chương trình MTQG trong điều kiện các quy định pháp lý, văn bản hướng dẫn của Trung ương chưa đầy đủ, tình hình phát triển kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn nhưng hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu của tỉnh Lào Cai đều đạt và vượt kế hoạch giao.

20240307093630__MG_0187.JPG
Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Toàn tỉnh có 62/127 xã đạt chuẩn nông thôn mới; công nhận thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng), lũy kế toàn tỉnh có 5 xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao; bình quân đạt 12,02 tiêu chí/xã (năm 2022 là 10,48 tiêu chí/xã). Các huyện, thị xã, thành phố công nhận thêm 35 thôn nông thôn mới và 27 thôn kiểu mẫu, lũy kế toàn tỉnh có 252 thôn được công nhận “Thôn nông thôn mới” và 204 thôn được công nhận “Thôn kiểu mẫu”.

20240307093923__MG_0198.JPG
Đồng chí Phan Trung Bá, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/1/2024 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Tỷ lệ giảm nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2023 đạt 4,43%, bằng 110,75% kế hoạch giao, trong đó tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn các huyện nghèo giảm 7,7%, bằng 128% kế hoạch tỉnh và Trung ương giao; tỷ lệ giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số là 7,67%, đạt 127,76% so với mục tiêu Trung ương giao. Thu nhập bình quân khu vực nông thôn năm 2023 đạt 39,82 triệu đồng/người, tăng 6,38 triệu đồng/người so với năm 2022.

 
20240307100009__MG_0204.JPG
Hội nghị được tổ chức trực tuyến với các huyện, thành phố, thị xã.

Công tác giải ngân nguồn vốn ngân sách trung ương được đẩy mạnh, đến ngày 31/12/2023, toàn tỉnh đã giải ngân được gần 1.200 tỷ đồng, bằng 60,26% kế hoạch Trung ương giao, trong đó vốn đầu tư giải ngân gần 90% theo kế hoạch vốn Trung ương giao (xếp thứ 17/63 tỉnh, thành phố), ước thực hiện đến hết ngày 31/1/2024 đạt 95,8% kế hoạch, đạt chỉ tiêu Trung ương giao (95%).

Năm 2024, tổng số vốn huy động để thực hiện 3 chương trình MTQG hơn 3.500 tỷ đồng, Lào Cai xác định tập trung nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp chủ yếu, đó là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, vận động theo hướng đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực, đi vào chiều sâu; khơi dậy tinh thần đoàn kết, quyết tâm, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, đảng viên, Nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội chung sức, đồng lòng thực hiện tốt các mục tiêu đề ra.

Thiết kế chưa có tên.jpg
Các đại biểu tham luận.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận kinh nghiệm trong việc triển khai giải ngân các nguồn vốn chương trình MTQG; thực hiện công tác giảm nghèo và triển khai các mô hình sinh kế, giảm nghèo hiệu quả; các giải pháp xây dựng nông thôn mới nâng cao; phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị… Đồng thời nêu một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai và đề xuất, kiến nghị thực hiện trong thời gian tới.

20240307114103__MG_0287.JPG
Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh đánh giá cao kết quả triển khai trong thời gian qua, đặc biệt tỉnh Lào Cai đã chủ động ban hành được cơ chế, chính sách để triển khai thực hiện 3 chương trình MTQG; lồng ghép các nguồn vốn, đối với Lào Cai hết sức bài bản, có trọng tâm trọng điểm và đảm bảo giải ngân một cách tốt nhất.

Năm 2024 có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch các chương trình MTQG, giai đoạn 2021 - 2025, vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường đề nghị các ngành, địa phương với tinh thần làm việc gấp đôi và đem lại hiệu quả gấp đôi; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; nắm chắc tình hình để chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, có các giải pháp đúng và trúng để tập trung tháo gỡ tồn tại, khó khăn vướng mắc.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị quá trình triển khai phải đảm bảo mục tiêu chung của các chương trình MTQG; triển khai hiệu quả Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/1/2024 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện của cấp ủy, chính quyền các cấp; tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; phát huy vai trò của người đứng đầu và cá thể hóa nhiệm vụ đối với từng người thực hiện; phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới và nâng cao hơn nữa sự chủ động, trách nhiệm của các cấp các ngành, các địa phương.

Chủ tịch UBND Trịnh Xuân Trường đề nghị các ngành, địa phương sớm tháo gỡ những vướng mắc, đặc biệt trong đó là công tác giải phóng mặt bằng và các thủ tục đầu tư, yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư, bảo đảm đủ các thủ tục, điều kiện cần thiết để sẵn sàng triển khai các công việc, giải ngân vốn của dự án ngay sau khi được giao kế hoạch vốn; sớm lập kế hoạch chi tiết, cam kết giải ngân vốn đối với từng dự án, báo cáo tiến độ theo từng tuần, tháng; xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giải ngân vốn.

20240307121829__MG_0301.JPG
Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc thực hiện các chương trình MTQG.

Để tạo sự đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của mọi tầng lớp Nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua nhằm phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, khơi dậy tinh thần đoàn kết, quyết tâm, trở thành động lực thúc đẩy mạnh mẽ trong mỗi cán bộ, đảng viên, Nhân dân, mọi tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội cùng chung sức, đồng lòng thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

20240307122046__MG_0315.JPG
Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện 3 chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh năm 2023.

 
20240307122158__MG_0322.JPG
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Quốc Khánh phát động phong trào thi đua năm 2024.

UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua năm 2024 gắn với chủ đề năm là: “Đoàn kết - kỷ cương - hành động - hiệu quả - phát triển”, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch của 3 chương trình MTQG năm 2024.

mtqg 3.jpg

                                                                                                                       Nguồn: Đức Phương - Hữu Huỳnh, Báo Lào Cai điện tử

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập