Khối thi đua MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Hội Chữ thập đỏ tỉnh biểu dương, khen thưởng 28 điển hình tiên tiến năm 2023

Dự hội nghị có đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

Tham gia hội nghị có đại diện 7 cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Khối thi đua MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Hội Chữ thập đỏ tỉnh gồm 7 cơ quan, đơn vị: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Tỉnh Đoàn; Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

1-7617-1131.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Năm 2023, Hội Cựu chiến binh tỉnh là Trưởng Khối thi đua. Các đơn vị trong Khối thi đua đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để tập trung thực hiện các phong trào thi đua sâu rộng, hiệu quả, phù hợp với từng đơn vị, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các cấp hội, đoàn và cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Các đơn vị đã phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp hiệu quả trong công tác tuyên truyền; hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, triển khai kịp thời các hoạt động cứu trợ thiên tai, chăm lo, giúp đỡ hỗ trợ các hộ nghèo và các hoạt động an sinh xã hội.

Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hoạt động giám sát, phản biện xã hội được Khối thi đua chú trọng triển khai, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng và tập hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân. Các cơ quan trong khối hướng hoạt động về cơ sở, đổi mới nội dung, phương thức thực hiện; quan tâm công tác khen thưởng các điển hình tiên tiến.

Năm 2024, Khối thi đua MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Hội Chữ thập đỏ tỉnh tập trung nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, thi đua thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch của cơ quan, đơn vị; phấn đấu đến 30/11/2024 cơ bản hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Khối thi đua tiếp tục tập trung triển khai phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” và phong trào thi đua “Cải cách hành chính”, “Chuyển đổi số”; chú trọng thực hiện phong trào “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” do Thủ tướng Chính phủ phát động; quan tâm xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; phấn đấu tỷ lệ khen thưởng cho người không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ở cơ quan, đơn vị đạt 40% trong tổng số cá nhân được khen thưởng trong năm 2024…

2-4958-2573.jpg
3-8325-3648.jpg
 
4-6489-5571.jpg
Các đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ thêm những kết quả nổi bật trong hoạt động của Khối thi đua năm 2023, đồng thời bàn giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, tổ chức tốt các hoạt động trong năm 2024.

8-5516-3279.jpg
Các cơ quan, đơn vị ký giao ước thi đua năm 2024.

Tại hội nghị, Khối thi đua MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã bầu Tỉnh đoàn Lào Cai làm Trưởng Khối thi đua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh là Phó Khối thi đua năm 2024; phát động phong trào thi đua năm 2024.

5-8187-6656.jpg

 

6-6317-8956.jpg
Khối thi đua tuyên dương, khen thưởng các cá nhân điển hình tiên tiến năm 2023.

Nhân dịp này, Khối thi đua MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã biểu dương, khen thưởng 28 cá nhân điển hình tiên tiến có nhiều thành tích trong năm 2023.

                                                                                                                                          Nguồn: Trần Tuấn Ngọc, Báo Lào Cai điện tử 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập