Khối thi đua các Ngân hàng thương mại ký giao ước thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024

Sáng 20/12/2023, Khối Thi đua các Ngân hàng thương mại đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Dự hội nghị có lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp.

Khối Thi đua các Ngân hàng thương mại (NHTM) có 13 đơn vị thành viên, hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ và dịch vụ ngân hàng. Tổng số lao động trong Khối tính hết năm 2023 là 1.215 người lao động.

anh tin bai

Quang cảnh Hội nghị Tổng kết Khối Thi đua các NHTM năm 2023

Năm 2023, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua, các đơn vị trong khối đã triển khai nhiều giải pháp, gắn nội dung thi đua với hoạt động kinh doanh của từng đơn vị. Trong đó, tập trung vào những chỉ tiêu chính như tăng trưởng doanh thu, dịch vụ, lợi nhuận, gắn với ổn định việc làm và đảm bảo mức thu nhập cho người lao động, phấn đấu nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Qua phong trào thi đua đã phát huy được vai trò của người lao động, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 với những kết quả nổi bật như: Tổng dư nợ cho vay trong khối đạt gần 46.856 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 1.234 tỷ đồng, thu nhập trung bình của người lao động đạt 16,39 triệu đồng/tháng, các đơn vị trong khối cũng ủng hộ hơn 18 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội.

anh tin bai

Các đại biểu thảo luận về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác thi đua của Khối trong năm 2024

Năm 2024, các đơn vị trong khối tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng phong trào thi đua, đảm bảo cho phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả; kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và nhân rộng điển hình tiên tiến.

anh tin bai

Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc

anh tin bai

Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc

anh tin bai

các đơn vị ký giao ước thi đua năm 2024 

anh tin bai

Các đơn vị cam kết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thi đua năm 2024

Tại hội nghị, các đơn vị thành viên đã bình xét, bỏ phiếu suy tôn đơn vị đề nghị tặng Cờ thi đua và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2023; khen thưởng các điển hình tiên tiến năm 2023 của Khối; phát động phong trào thi đua năm 2024 và ký giao ước thi đua./.

                                                                                                                                                          Lê Thanh Vân, Ban TĐKT tỉnh 

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập