Các cơ quan Tỉnh ủy đẩy mạnh phong trào thi đua

Chiều 19/12, Khối thi đua Các cơ quan Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Lý Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và đồng chí Lưu Thị Nụ, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Lào Cai đồng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; lãnh đạo 9 đơn vị trong Khối thi đua.

 

img-2763-5252-5259.jpg
Quang cảnh hội nghị.

 

Khối thi đua các cơ quan Tỉnh ủy gồm 9 đơn vị: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp, Báo Lào Cai.

Năm 2023, các cơ quan thành viên trong Khối thi đua đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan để tập trung chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua của Khối sâu rộng, có hiệu quả, phù hợp với từng đơn vị, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

 

img-2777-3831-87.jpg
Các đại biểu dự hội nghị.

 

 

Ban Nội chính Tỉnh ủy là đơn vị Trưởng Khối thi đua đã phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của Khối, chủ động công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động Nhân dân tham gia các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia các hoạt động cứu trợ thiên tai, chăm lo, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hoạt động giám sát được triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác đôn đốc, kiểm tra thực hiện các phong trào thi đua, bình chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng được các đơn vị quan tâm.

Năm 2024, các đơn vị trong Khối thi đua tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định về thi đua, khen thưởng. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua toàn diện, chuyên đề, đợt thi đua đặc biệt góp phần hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024. Xây dựng, phát triển, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình tiêu biểu xuất sắc, các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của từng ngành, tăng cường tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình tiên tiến trên các phương tiện thông tin đại chúng…

 

img-2754-3157-600.jpg
Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu ý kiến tại hội nghị.
img-2797-1878.jpg
Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát biểu tại hội nghị.

 

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan nhất trí cao với những nội dung trong báo cáo tổng kết của Khối thi đua, đồng thời trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp các ý kiến trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng đổi mới, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị; đề xuất các đơn vị Trưởng khối, Phó khối nghiên cứu, tổ chức thêm nhiều hoạt động giao lưu giữa các đơn vị trong Khối thi đua, giữa Khối thi đua các cơ quan Tỉnh ủy với các khối thi đua khác…

 

 

img-2771-617-4193.jpg
Đại diện tập thể điển hình tiên tiến của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham luận tại hội nghị.

 

Tại hội nghị đã khen thưởng 9 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của Khối năm 2023. Các đại biểu đã bỏ phiếu bình xét, suy tôn hai đơn vị là Trường Chính trị và Văn phòng Tỉnh ủy để đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua.

 

img-2805-5740-5092-1067.jpg
Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc.
img-2814-6099.jpg
Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

 

Cũng tại hội nghị, Khối thi đua đã phát động phong trào thi đua năm 2024 (ảnh dưới). Năm 2024, Báo Lào Cai đảm nhiệm vị trí Trưởng khối và Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Phó khối.

 

 

img-2829-2787-2894.jpg
img-2848-7939-978.jpg
Các đơn vị ký kết giao ước thi đua 

 

                                                                                                                                                     Nguồn: Kiều Thu, Báo Lào Cai điện tử 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập