Tổng số: 15
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
3666/QĐ-UBND 13/10/2021 Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của khối thi đua trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
36/2021/QĐ-UBND 02/07/2021 Quyết định ban hành Quy định phong trào thi đua “Toàn dân tham gia xây dựng và củng cố quốc phòng, an ninh vững chắc” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025 Tải về
35/2021/QĐ-UBND 01/07/2021 Quyết định ban hành quy định phong trào thi đua "Thanh niên làn chủ đất nước" trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025 Tải về
32/2021/QĐ-UBND 28/06/2021 Quyết định Ban hành Quy định về phong trào thi đua “Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 – 2025 Tải về
33/2021/QĐ-UBND 28/06/2021 Quyết định ban hành Quy định phong trào thi đua “Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai” giai đoạn 2021-2025 Tải về
28/2021/QĐ-UBND 26/05/2021 Quyết định Ban hành Quy định phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 – 2025 Tải về
1022/-UBND-NC 19/03/2021 Công văn 1022/UBND-NC về việc đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua gắn với các công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai Tải về
08/CTr-UBND 18/03/2021 Chương trình 08/CTr-UBND về việc thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 03/3/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 Tải về
19/CT-UBND 24/12/2019 Chỉ thị 19/CT-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh Về việc phát động phong trào thi đua năm 2020 Tải về
364/KH-UBND 02/12/2019 Kế hoạch số 364/KH-UBND ngày 02/12/2019 của UBND tỉnh về tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai lần thứ V Tải về
12
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH