Báo cáo tổng kết đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niện 60 năm ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai, 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
Số ký hiệu văn bản 27/BC-TĐKT
Ngày ban hành 16/08/2018
Ngày hiệu lực 16/08/2018
Trích yếu nội dung Báo cáo tổng kết đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niện 60 năm ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai, 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
Hình thức văn bản Báo Cáo
Lĩnh vực TĐKT
Người ký duyệt Lê Vân Long
Tài liệu đính kèm 27 BC đợt thi đua đặc biệt0001.pdf
Văn bản mới