CƠ CẤU VÀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TỈNH LÀO CAI

   Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh Lào Cai là cơ quan tham mưu, tư vấn giúp cho Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Hội đồng TĐKT Trung ương, Ban TĐKT Trung ương.

Hội đồng TĐKT tỉnh Lào Cai gồm 20 thành viên:

- Chủ tịch UBND tỉnh là Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh

- Các Phó chủ tịch bao gồm:

+ Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó chủ tịch Hội đồng;
+ Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng;
 + Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Phó chủ tịch Hội đồng;
 + Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng. 

- Các thành viên Hội đồng gồm: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ; Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chánh thanh tra tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ; Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban TĐKT tỉnh là ủy viên Thường trực kiêm kiêm Thư ký Hội đồng.

Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng:

- Tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND xây dựng chương trình, kế hoạch về công tác TĐKT và tổ chức các phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hàng năm và giai đoạn.

- Chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác TĐKT trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện các phong trào thi đua của Chính phủ, UBND tỉnh và Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương phát động tới các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, khối thi đua của tỉnh; tổng kết lý luận và thực tiễn về công tác thi đua, khen thưởng trong từng giai đoạn; đề xuất với UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, ban hành các chế độ, chính sách về thi đua, khen thưởng phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

- Định kỳ đánh giá tình hình phong trào thi đua và công tác khen thưởng; tham mưu việc sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng; kiến nghị đề xuất các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong từng năm và giai đoạn trên địa bàn tỉnh.

- Xét chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đề nghị UBND tỉnh khen thưởng và trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Nước khen thưởng theo quy định của pháp luật gồm:

- Danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Cờ Thi đua Chính phủ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Huân, huy chương các loại;

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

- Cờ thi đua của UBND tỉnh trong phong trào thi đua thường xuyên;

- Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh;

- Hiệp y đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân được đề nghị xét tặng các danh hiệu Danh hiệu vinh dự Nhà nước.

Thông tin mới nhất


Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 318
  • Trong tuần: 5,397
  • Tất cả: 1,494,069
Đăng nhập