Xin ý kiến Nhân dân về dự thảo Tờ trình của Sở Nội vụ và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh
Xin ý kiến Nhân dân về dự thảo Tờ trình của Sở Nội vụ về việc ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều trong bản quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017  của UBND tỉnh Lào Cai và dự thao Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của bản quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Lào Cai

Dự thảo quyết định sửa 50 PDF.pdf
Thông tin mới nhất


Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 574
  • Trong tuần: 2,400
  • Tất cả: 1,497,130
Đăng nhập