Kế hoạch 1878/KH-BTĐKT của Ban Thi đua Khen thưởng ngày 20/9/2016 V/v triển khai thực hiện chỉ thị số s18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2016 và kế hoạch 05 năm Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của đảng
Kế hoạch 1878/KH-BTĐKT của Ban Thi đua Khen thưởng ngày 20/9/2016 V/v triển khai thực hiện chỉ thị số s18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2016 và kế hoạch 05 năm Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của đảng
Thông tin mới nhất


Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 309
  • Trong tuần: 309
  • Tất cả: 1,495,039
Đăng nhập