Hướng dẫn 1479/HD-BTĐKT TW ngày 25/7/2016 V/v tổ chức cụm, khối thi đua các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ Cờ thi đua cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Hướng dẫn 1479/HD-BTĐKT TW ngày 25/7/2016 V/v  tổ chức cụm, khối thi đua các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ Cờ thi đua cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Thông tin mới nhất


Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 626
  • Trong tuần: 2,452
  • Tất cả: 1,497,182
Đăng nhập