THÔNG TƯ 02/2011/11-BNV NGÀY 24/01/2011 V/V HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NĐ42/2010/NĐ-CP
Ngày 24/01/2011, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 02/2011/TT-BNV về việc Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thực hiện một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng. (có nội dung thông tư đính kèm)

Thông tin mới nhất


Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 34
  • Trong tuần: 3,763
  • Tất cả: 1,498,493
Đăng nhập