Ngày 27/4/2012 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ
Ngày 27/4/2012, Chính phủ ban hành Nghị định số 39/2012/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; bao gồm nội dung sửa đổi về thủ tục trình khen thưởng, hồ sơ trình xét tặng các danh hiệu thi đua hình thức khen thưởng... Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2012.  (có nội dung Nghị định đính kèm).

Thông tin mới nhất


Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 521
  • Trong tuần: 4,596
  • Tất cả: 1,493,268
Đăng nhập