Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013
Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013 (có Nghị định kèm theo).

Thông tin mới nhất


Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 662
  • Trong tuần: 2,488
  • Tất cả: 1,497,218
Đăng nhập