Thông Tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ
Ngày 29/8/2014 Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký ban hành Thông tư hướng dẫn số 07/2014/TT-BNV hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sủa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng (có Thông tư kèm theo).

Thông tin mới nhất


Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 494
  • Trong tuần: 4,569
  • Tất cả: 1,493,241
Đăng nhập