QĐ số 51/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về phòng trào "LC xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững" giai đoạn 2016-2020
QĐ số 51/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của PT thi đua "LC Chung sức xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững" 


Thông tin mới nhất


Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 590
  • Trong tuần: 2,416
  • Tất cả: 1,497,146
Đăng nhập