Kế hoạch số 329/KH-UBND ngày 29/10/2019 của UBND tỉnh về Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về thực hiện, duy trì và nâng cao chất lượng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2019 - 2020
Kế hoạch số 329/KH-UBND ngày 29/10/2019 của UBND tỉnh về Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về thực hiện, duy trì và nâng cao chất lượng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2019 - 2020
Thông tin mới nhất


Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 462
  • Trong tuần: 462
  • Tất cả: 1,495,192
Đăng nhập