Kế hoạch số 243-KH/TU ngày 02/7/2019 của Tỉnh ủy về Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Kế hoạch số 243-KH/TU ngày 02/7/2019 của Tỉnh ủy về Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Thông tin mới nhất


Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 494
  • Trong tuần: 494
  • Tất cả: 1,495,224
Đăng nhập