UBND tỉnh công bố chỉ số cải cách hành chính cấp sở, ngành, địa phương năm 2021
Chiều 30/3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện; khen thưởng trong phong trào thi đua Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021 và triển khai các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI) năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Vũ Văn Cài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và huyện, thị xã, thành phố; đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong phong trào thi đua Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Quốc Khánh trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể. 

Căn cứ trên điểm tự đánh giá, điểm thẩm định và đánh giá thông qua điều tra xã hội học, UBND tỉnh Lào Cai đã quyết định công bố điểm, xếp loại đối với 19 sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và 9 huyện, thị xã, thành phố.

Kết quả khối sở, ban, ngành, với 95,56 điểm (điểm tối đa 100), Sở Nội vụ là đơn vị dẫn đầu (năm 2020 đứng thứ ba); Sở Tài chính đạt 93,75 điểm, đứng thứ hai (năm 2020 đứng thứ hai); Sở Giáo dục và Đào tạo đạt 92,51 điểm, đứng thứ ba (năm 2020 đứng thứ tư); Thanh tra tỉnh là đơn vị đứng áp cuối bảng xếp hạng; Sở Tài nguyên và Môi trường là đơn vị đứng cuối bảng xếp hạng.

Đối với khối huyện, thị xã, thành phố, với 91,02 điểm, huyện Bảo Thắng là đơn vị dẫn đầu (năm 2020 đứng thứ hai); huyện Bát Xát đạt 90,64 điểm, đứng thứ hai (năm 2020 đứng thứ ba); huyện Bảo Yên đạt 90,53 điểm, đứng thứ ba (năm 2020 đứng thứ nhất); huyện Văn Bàn là đơn vị đứng áp cuối bảng xếp hạng; thị xã Sa Pa là đơn vị đứng cuối bảng xếp hạng.

Quang cảnh hội nghị.

Chỉ số cách hành chính năm 2021 đối với 19 sở, ban, ngành và 9 huyện, thị xã, thành phố được xác định căn cứ vào các nội dung gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; biện pháp cải thiện Chỉ số PAR INDEX và Chỉ số PAPI; tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Được biết, tổng điểm trung bình của các sở, ngành đạt 89,28/100 thấp hơn so với năm 2020 (năm 2020 đạt 90,01/100 điểm), 6 đơn vị đạt từ 90 điểm trở lên (năm 2020 có 7 đơn vị đạt trên 90 điểm), 9 đơn vị đạt điểm từ 85 đến dưới 90 điểm, 4 đơn vị đạt dưới 85 điểm. Tổng điểm trung bình đạt của các huyện đạt 88,99/100 điểm, có 4 đơn vị đạt trên 90 điểm, 2 đơn vị đạt trên 89 điểm, 3 đơn vị dưới 89 điểm.

Tại hội nghị, đã triển khai kế hoạch duy trì, cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX) và Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh Lào Cai năm 2022.

Đại biểu tham luận tại hội nghị.

Các đại biểu đã tham luận làm rõ những kết quả đạt được và đề ra các giải pháp trong triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách hành chính công; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế giai đoạn 2019 - 2021; triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện và đã đạt nhiều kết quả. Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh được xếp thứ hạng cao so với mặt bằng chung của cả nước (năm 2020 xếp thứ 14/63 tỉnh, thành phố), góp phquan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Quốc Khánh phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh kết quả đạt được, đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khó khăn như tình trạng giải quyết thủ tục hành chính chậm chễ, quá thời hạn quy định vẫn còn xảy ra tại một số đơn vị (đặc biệt là lĩnh vực đất đai); tình trạng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính còn cắt khúc, thiếu liên thông trong phối hợp giải quyết; mối quan hệ phối hợp nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước còn thiếu chặt chẽ, chưa có sự ràng buộc cụ thể trách nhiệm và kết quả giải quyết; ý thức, tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức chưa cao, thiếu tính chủ động trong công việc; một số phần mềm, cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin chuyên ngành chưa được tích hợp, kết nối, liên thông dữ liệu để dùng chung...

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu năm 2022 các cấp, ngành cần tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, là một trong những giải pháp quan trọng, đột phá góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong việc trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính và cần quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, tổ chức thực hiện khoa học, hợp lý, hiệu quả. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thực thi công vụ, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các ngành, các cấp. Chủ động đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả mô hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là triển khai các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu, ưu tiên tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư với Cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia theo nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng vào lĩnh vực, nội dung hữu ích, thiết thực mà địa phương đang cần, tập trung triển khai kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu để người dân, doanh nghiệp không phải đi lại nhiều lần, giảm chi phí.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm chỉ đạo, cụ thể hóa các nội dung và tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Quốc Khánh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể. 
Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân. 

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 7 tập thể và Bằng khen cho 17 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cải cách hành chính năm 2021.

                                                                                                                                                                                   Nguồn: Báo Lào Cai điện tử 

Thông tin mới nhất


Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 267
  • Trong tuần: 5,346
  • Tất cả: 1,494,018
Đăng nhập