Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo
 Đó là chỉ đạo của đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 được tổ chức sáng 19/1.

Các đồng chí: Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đỗ Đức Liệu, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Ngọc Quý, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương; Đỗ Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lào Cai; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, thường trực thành ủy, thị ủy, huyện ủy, các ngành trong khối tuyên giáo và các đoàn thể chính trị tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Đức Huy nêu rõ, trong năm qua, dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự chỉ đạo sâu sát của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Trung ương, sự phối hợp của các cấp, ngành, với tinh thần trách nhiệm, đổi mới, đội ngũ tuyên giáo toàn tỉnh đã hoàn thành khối lượng công việc lớn. Qua đó góp phần quan trọng tạo sự nhất trí cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội và khơi dậy tinh thần thi đua của Nhân dân trong đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Đồng chí Dương Đức Huy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội nghị.

Năm 2021, ngành tuyên giáo toàn tỉnh đã tích cực tham mưu, đề xuất cho cấp ủy nhiều giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng; chỉ đạo các cấp, ngành tập trung tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, 18 đề án trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ngành tuyên giáo đã đẩy mạnh đổi mới, phát huy hiệu quả các loại hình tuyên truyền, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu thông tin của Nhân dân; chú trọng tuyên truyền việc triển khai nghị quyết đại hội đảng các cấp gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các sự kiện chính trị quan trọng khác. Các lĩnh vực báo chí, xuất bản, văn hóa, văn học, khoa giáo… được triển khai đồng bộ, đạt hiệu quả cao. Kịp thời nắm, tập hợp, phản ánh tình hình dư luận của cán bộ, đảng viên, Nhân dân; tham gia xử lý hiệu quả nhiều vấn đề nảy sinh, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Trong công tác tuyên vận, cấp ủy các cấp tiếp tục chỉ đạo thực hiện nền nếp; đội ngũ cán bộ tuyên vận thường xuyên được rà soát, kiện toàn, củng cố và không ngừng nâng cao chất lượng. Trong năm qua, các huyện đã cử hơn 1.000 lượt cán bộ đến xã, cấp xã cử hơn 20.000 lượt cán bộ đến thôn, tổ dân phố để tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ban tuyên vận các xã, phường, thị trấn đã tổ chức trên 1.640 hội nghị với gần 68.000 đại biểu.

Bí thư Thành ủy Lào Cai Đỗ Trường Sơn thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và những kết quả đạt được của ngành tuyên giáo thành phố trong năm qua.

Triển khai nhiệm vụ năm 2022, ngành tuyên giáo tích cực đổi mới thực hiện có hiệu quả các nội dung, chương trình, nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo. Chỉ đạo, định hướng các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng nhằm cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Tăng cường định hướng, quản lý báo chí xuất bản, bảo đảm an ninh mạng; chủ động dự báo nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời tham mưu xử lý những vấn đề nhạy cảm phát sinh. Chỉ đạo nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy…

Hội nghị đã nghe thường trực các thành ủy, thị ủy, huyện ủy chia sẻ tình hình nắm dư luận xã hội, thực tiễn cơ sở và kinh nghiệm, giải pháp khắc phục khó khăn trong thực hiện công tác tuyên giáo, tuyên vận; những kết quả của ngành tuyên giáo địa phương đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề xuất, kiến nghị giải pháp gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo, tuyên vận trong thời gian tới.

Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị ngành tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng. Tham mưu cấp ủy chỉ đạo thực hiện hiệu quả các kết luận, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới, gắn với chủ trương của Đảng về công tác xây dựng Đảng, nhất là thực hiện việc nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; tăng cường chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí; coi trọng công tác nắm tình hình, nhất là trước những sự kiện, vấn đề có tác động lớn đến đời sống xã hội, bảo đảm khoa học, chính xác, kịp thời cung cấp thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Đồng thời nắm chắc tình hình diễn biến của đại dịch Covid-19, chủ động tham mưu cho các cấp ủy chủ trương, giải pháp hiệu quả để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh...

Trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân.
Trao Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho cá nhân.
Đồng chí Bùi Ngọc Quý trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp tuyên giáo" của Ban Tuyên giáo Trung ương cho các cá nhân.
Tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai” cho các cá nhân.
Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Nhân dịp này, 2 tập thể, 3 cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 – 2021; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tặng Bằng khen cho 1 cá nhân; Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp tuyên giáo" cho 8 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai” cho 4 cá nhân, tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân.

                                                                                                                                                              Nguồn: Thu Ngọc, Báo Lào Cai điện tử 

Thông tin mới nhất


Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 750
  • Trong tuần: 4,479
  • Tất cả: 1,499,209
Đăng nhập