Quan tâm việc phát hiện nhân tố, mô hình tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước
Chiều 17/1, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến với điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố.

Năm 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, UBND và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, các ngành đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, phát động, triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Phong trào thi đua thường xuyên được triển khai sâu rộng đến cơ sở và được các tập thể, cá nhân, các khối thi đua tích cực hưởng ứng ký kết giao ước, đăng ký danh hiệu thi đua đạt được trong năm 2021.

Quang cảnh hội nghị.

UBND tỉnh đã phát động và tổ chức triển khai hiệu quả 6 phong trào thi đua chuyên đề giai đoạn 2021 - 2025 nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, gồm phong trào thi đua: “Đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực”; “Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số”; “Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai”; “Thanh niên làm chủ đất nước”; “Báo chí đồng hành xây dựng Lào Cai tiếp tục là tỉnh phát triển của vùng trung du, miền núi phía Bắc”; “Toàn dân tham gia xây dựng và củng cố quốc phòng, an ninh vững chắc”.

Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động cũng được triển khai rộng khắp gồm "Phong trào thi đua bầu cử"; “Cả nước đoàn kết chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cùng các địa phương đã tích cực triển khai và tổ chức thực hiện nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua có hiệu quả, đã khơi dậy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị.

Công tác khen thưởng của tỉnh có nhiều đổi mới theo hướng đơn giản, thiết thực và hiệu quả; công tác khen thưởng được đảm bảo công bằng, công khai, chính xác và kịp thời, đã động viên các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Năm 2021, toàn tỉnh có 116 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng; Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định khen thưởng 3.131 lượt tập thể, cá nhân (tặng Cờ thi đua cho 115 tập thể, tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 35 cá nhân, tặng Bằng khen cho 312 tập thể và 1.978 cá nhân, tặng Huy hiệu Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai cho 691 cá nhân). Các cấp, các ngành đã khen thưởng trên 20 nghìn lượt tập thể và cá nhân.

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã tham luận những kinh nghiệm, cách làm hay trong hưởng ứng, thực hiện các phong trào thi đua.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những nỗ lực và thành tích xuất sắc đạt được của các tập thể và cá nhân trong phong trào thi đua học tập, công tác, lao động sáng tạo, đóng góp vì sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh của tỉnh thời gian qua.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra trong năm 2022, Tỉnh ủy xác định tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước để động viên cán bộ, chiến sỹ; công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tích cực lao động, sản xuất, kinh doanh là một trong những giải pháp quan trọng góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của năm 2022 và cả giai đoạn 2020 - 2025.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tổ chức tốt phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Các phong trào thi đua phải động viên, khuyến khích được các tập thể, cá nhân chủ động, sáng tạo khai thác tiềm năng, lợi thế, khắc phục các hạn chế, khó khăn để phục hồi nền kinh tế; đột phá trong hành động, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 ở mức cao nhất.

Đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hợp tác. Tập trung giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, phát triển, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội. 

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường kêu gọi toàn thể nhân dân, cán bộ, các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022 và cả giai đoạn đến năm 2025, tạo bước tiến mới, mạnh mẽ hơn về tốc độ và chất lượng tăng trưởng, về kết hợp tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội, phát triển con người, mở rộng dân chủ, bảo vệ và cải thiện môi trường, đưa Lào Cai sớm trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực Tây Bắc và của cả nước.

Tại hội nghị, 1 tập thể đã vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba; 2 tập thể và 5 cá nhân vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba; 1 cá nhân đón nhận Huân chương Đại đoàn kết dân tộc; 4 tập thể đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 10 cá nhân đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 25 tập thể đón nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh.

Thừa ủy quyền, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Sở Tài chính Lào Cai.

Thừa ủy quyền, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các tập thể và cá nhân.

Thừa ủy quyền, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong trao Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho ông Giàng Seo Vần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai.

Thừa ủy quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Giang trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể.

Thừa ủy quyền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Xuân Cường và Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân.

Trao Cờ thi đua của UBND tỉnh năm 2021 cho các tập thể.

Các đơn vị ký giao ước thi đua năm 2022.

                                                                                                                               Nguồn: Viết Minh - Mạnh Dũng, Báo Lào Cai điện tử 
Thông tin mới nhất


Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 708
  • Trong tuần: 4,437
  • Tất cả: 1,499,167
Đăng nhập