Công văn 4839/UBND-KSTT ngày 12/10/2018 của UBND tỉnh về kiểm soát, cập nhật TTHC trên cổng dịch vụ hành chính công của tỉnh; thực hiện TTHC theo cơ chế một cửa, một của liên thông

Công văn 4839/UBND-KSTT ngày 12/10/2018 của UBND tỉnh về kiểm soát, cập nhật TTHC trên cổng dịch vụ hành chính công của tỉnh; thực hiện TTHC theo cơ chế một cửa, một của liên thôngThống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 183
  • Trong tuần: 2,093
  • Tất cả: 1,470,690
Đăng nhập