Công văn 4839/UBND-KSTT ngày 12/10/2018 của UBND tỉnh về kiểm soát, cập nhật TTHC trên cổng dịch vụ hành chính công của tỉnh; thực hiện TTHC theo cơ chế một cửa, một của liên thông

Công văn 4839/UBND-KSTT ngày 12/10/2018 của UBND tỉnh về kiểm soát, cập nhật TTHC trên cổng dịch vụ hành chính công của tỉnh; thực hiện TTHC theo cơ chế một cửa, một của liên thông



Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 408
  • Trong tuần: 4,842
  • Tất cả: 1,344,644
Đăng nhập